KORISNE INFORMACIJE

Kako ostvariti tuđu negu i pomoć?

Pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica ima osoba kojoj je zbog prirode i težine stanja, povrede ili bolesti neophodna nega i pomoć drugih osoba za obavljanje svakodnevnih aktivnosti radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba, ako ovo pravo ne koristi po drugom pravnom osnovu i ne koristi pravo na smeštaj u ustanovi socijane zaštite.

Ostvarivanje ovog prava podrazumeva poseban ovčani dodatak koji se utvruje u normalnom mesečnom iznosu i usklađuje se svakog meseca sa indeksom troškova života.

Potrebna dokumentacija

Kada ovo pravo ostvarujete za dete potrebna je sledeća dokumentacija:

  • zahtev,
  • izvod iz matične knjige rođenih deteta,
  • mišljenje specijaliste(neurohirurga),
  • predlog pedijatra za veštačenje,
  • fotokopija nalaza lekara specijalista i otpusnih lista,
  • fotokopija lične karte oba roditelja,
  • fotokopija zdravstveneknjižice deteta,
  • fotokopija prijave prebivališta detete,

ukoliko je dete rođeno van teritorije Republike Srbije – uverenje o državljanstvu

Ko piše zahtev?

 

Zahtev za dete pišu roditelji. Poželjno je da zahtev sadrži sve informacije i detaljan opis bolesti, odnosno stanja u kojem se dete trenutno nalazi.

 

Predlog pedijatra za veštačenje popunjava Vaš pedijatar u Domu zdravlja (Obrazac br. 1, Predlog za veštačenje sa izveštajem i mišljenjem o zdravstvenom stanju i radnoj sposobnosti), na osnovu mišljenja lekara specijaliste.

 

Gde se predaje zahtev?

 

Kompletna dokumentacija predaje se nadležnom Centru za socijalni rad na opštini prebivališta podosioca zahteva.

Pre predaje dokumenata obavezno se raspitati da li Centar za socijalni rad zahteva overene fotokopije dokumenata. Overa fotokopija u opštinama je besplatna, ukoliko kao svrhu izdavanja dokumenata navedite tuđu negu i pomoć.

 

Kako teče postupak?

 

Nadležni iz centra za socijalni rad šalju Vašu dokiumentaciju na komisiju, a Vi očekujete poziv Prvostepene komisije za veštačenje. Ova komisija procenjuje telesno oštećenje i  donosi odluku o dobijanju prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica. Procedura traje najmanje 2 meseca, a novčana nadoknada se isplaćuje od dana kada ste podneli zahtev. U slučaju negativnog ili nedogovarajućeg rešenja, podnosite žalbu i čekate ili poziv na veštačenje drugostepenog organa ili novo rešenje – bez novog odlaska na komisiju. Nakon rešenje drugostepenog organa, u slučaju neodgovarajućeg ishoda, imate mogućnost tužbe u upravnom postupku ili pokretanja potpuno novog postupka nakon 6 meseci, kod svoje službe za socijalni rad, podnošejem novogkompleta dokumenata i potpuno novim veštačenjem.

Korisne infromacije

Uz pomoć članske karte možete ostvariti brojne popuste. U pregovorima smo za ostvarivanje popusta prilikom vožnje GSP-om, za kupovinu knjiga, pozorišnih i bioskopskih karata itd.

http://www.beograd.rs/lat/zivot-u-beogradu/3859-prava-finansirana-iz-budzeta-grada-beograda/