KO SMO MI

Udruženje HISBAS ( Hidrocefalus i spina bifida asocijacija Srbije) osnovali  su terapeuti i roditelji osoba sa hidrocefalusom i spina bifidom 2011. godine. To je nevladino, neprofitno udruženje čiji je cilj unapređenje i zaštita zdravlja kao i poboljšanje kvaliteta života osoba sa spina bifidom i hidrocefalusom. Zadaci udruženja su edukacija stanovništva o bolesti kako bi se smanjio broj novorođenčadi sa ovim problemima i pružanje psihološke podrške deci i roditejima tokom uključivanja u normalne tokove života.

Roditelji i deca učestvuju u aktivnostima HISBAS-a, kroz radionice, tribine, humanitarne i donatorske programe. Udruženje blisko sarađuje sa medicinskim stručnjacima i naučnicima u ovoj oblasti s obzirom na to da je za njihov razvoj i napredak veoma bitna i značajna saradnja sa zdravstvenim radnicima.

Udruženje HISBAS član je medjunarodne federacije (ostaje deo na engleskom) koje okuplja nacionalna nevladina udruženja i u njemu se nalazi preko 60 zemalja članica. Naše udjruženje broji oko 70 članova i trenutno deluje samo na nivou Beograda i okoline. Tendencija uduženja HISBAS je da se organizuju brojne aktivnosti i u drugim delovima Srbije.

NAŠA VIZIJA

Naša vizija budućnosti je društvo koje vodi računa o značaju prevencije i neophodnosti upotrebe folne kiseline kao sredstva za smanjenje pojave spina bifide i hidrocefalusa kod novorođenčadi, primena ljudskih prava kod dece i odraslih sa spina bifidom i hodrocefalusom, i briga o njihovim potrebama u svim oblastima života.

NAŠA MISIJA

Misija udruženja HISBAS je da se smanji incidenca spina bifide i hidrocefalusa putem primarne prevencije i poboljšanje kvaliteta života osoba sa spina bifidom i njihovih porodica, kroz pravo na obrazovanje, političku pripadnost, i uključivanje u društvene zajednice.

ZADACI

  • Upoznavanje društva o bolesti i značaju uvođenja preventivnih mera u cilju smanjenja učestalosti oboljevanja pa samim tim i troškova lečenja ovih pacijenata i povećanje društvene svesti o ovom problemu;
  • Uvođenje nacionalne strategije o neophodnosti primene fortifikacije folnom kiselinom;
  • Obezbeđivanje pravih informacija o rehabilitaciji i zdravstvenoj zaštiti i dostupnost podataka o pravima dece i odraslih sa spina bifidom i hidrocefalusom;
  • Pomoć osobama sa spina bifidom i hidrocefalusom i njihovim porodicama u uspostavljanju kontakata sa određenim medicinskim ustanovama i socijalnim službama prilikom ostvarivanja svojih prava i potreba.
  • Podsticanje i organizacija tribina o svim temama značajnim za lečenje i poboljšanje kvaliteta života osoba sa ovim problemima, koje mogu doprineti boljoj zdravstveno zaštiti, obrazovanju i zapošljavanju osoba sa spina bifidom i hidrocefalusom.
  • Organizacija stručnih i naučnih skupova, škola, seminara i drugih oblika edukacije članova, zdravstvenih radnika i saradnika, građana i javnosti kao i zaposlenih u ustanovama državne uprave.

ČLANSTVO

Ukoliko želite da se učlanite u udruženje Hisbas možete popuniti obrazac. Godišnja članarina iznosi 1000 dinara. Za popunjavanje idite na link – ČLANSTVO.